• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Blisko 10% wzrost użytkowników mobilnej bankowości w III kwartale
Wydarzenia
19.12.2019

Blisko 10% wzrost użytkowników mobilnej bankowości w III kwartale

III kwartał 2019 przyniósł istotny wzrost w sferze popularności bankowości mobilnej. Według danych na koniec września, ponad 10 mln klientów aktywnie korzystało z aplikacji bankowych w swoich telefonach – wynika z najnowszego Raportu NetB@nk

Raport NetB@nk, II kwartał 2019
W ciągu zaledwie trzech miesięcy takich osób przybyło prawie milion – z 9,5 mln w końcu czerwca do 10,4 mln, co oznacza blisko 10% przyrost aktywności w tym kanale kontaktu z bankiem. W stosunku do ubiegłego roku, wzrost faktycznego wykorzystania bankowości mobilnej wśród klientów jest jeszcze bardziej imponujący – wyniósł on blisko 32%.  Na koniec września 2018 z aplikacji bankowych na urządzeniach mobilnych korzystało bowiem 7,8 mln klientów.

Liczba rachunków klientów indywidualnych mających możliwość korzystania z bankowości elektronicznej wyniosła 37,27 mln – ponad 618 tys. (1,69%) więcej niż w poprzednim okresie. Odnotowano natomiast nieznaczny spadek użytkowników, którzy co najmniej raz w miesiącu logują się do e-bankowości (-0,3% względem II kwartału 2019 r.). Na koniec września było ich łącznie 18,066 mln.

Klienci z sektora MSP posiadający rachunki bankowe z dostępem do bankowości elektronicznej posiadali łącznie 2 875 tys. kont w bankach. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw, które każdego miesiąca korzystają z elektronicznego dostępu do swojego rachunku na koniec września 2019 roku wynosiła 1,73 mln. Oznacza to wzrost o 4,95% w III kwartale. W ujęciu rocznym, wzrost przedsiębiorstw korzystających z bankowości elektronicznej na co dzień wyniósł natomiast 18,8%

„E-bankowość w Polsce odnotowuje stały, dynamiczny przyrost użytkowników. W skali ostatnich 10 lat liczba osób aktywnie z niej korzystających wzrosła o 27 p.p., a w tym samym czasie w całej Unii Europejskiej o 25 p.p. Polska z każdym rokiem zbliża się do średniej Unii Europejskiej, która na koniec 2018 roku wyniosła 54%. W naszym kraju było to natomiast 44% użytkowników. Bankowość internetowa w poszczególnych krajach Europy znajduje się na bardzo zróżnicowanym poziomie i istnieje bardzo duża różnica między krajami o najniższym odsetku osób korzystających z bankowości internetowe, takich jak np. Rumunia, gdzie wynosi on zaledwie 7%, a krajami w których bankowość internetowa jest powszechnie użytkowana przez większość obywateli czyli np. w Niemczech, Szwecji, Finladnii, czy Norwegii. W tych krajach 89-93% osób w wieku 16-74 loguje się do banku w sposób zdalny. Mamy zatem do czego aspirować” - mówi Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich

W danych za III kwartał 2019 roku dotyczących systemu rozliczeniowego Express Elixir zauważyć można dalszy wzrost liczby rozliczanych operacji. W trzecim kwartale odnotowano 7 milionów sztuk przelewów natychmiastowych. O 9% - do wartości 11,4 mld złotych wzrosła natomiast wartość obrotów. W pozostałych systemach rozliczeń prowadzonych przez Krajową Izbę Rozliczeniową tj. Elixir zanotowano spadek liczby transakcji przy jednoczesnym wzroście ich wartości. Natomiast Euro Elixir zanotował wzrosty liczby komunikatów oraz wartości obrotów.

Pengab: Słabnie dynamika aktywności klientów
Grudniowy poziom wskaźnika Pengab, jest najniższym wynikiem jaki osiągnął ten indeks od grudnia 2016 roku. Warto zwrócić uwagę, że obecny poziom badania został w przeważającej mierze osiągnięty za sprawą wskaźnika prognoz. Również pomiary szczegółowe dotyczące prognoz makroekonomicznych należy traktować jako sygnał ostrzegawczy. Prognozy sześciomiesięczne dotyczące gospodarki kraju, przedsiębiorstw i gospodarstw domowych sukcesywnie od kilku miesięcy spadają a osiągnięte poziomy należą do najniższych od początku dokonywania analiz w tym obszarze. Pomimo negatywnych prognoz makroekonomicznych bankowcy dość dobrze ocenili 2019 rok uznając go pod wieloma względami za podobny do roku ubiegłego.

Plik do pobrania Monitor bankowy - grudzień 2019
Plik do pobrania Raport NetB@nk - III kwartał 2019