• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Forum Bankowo-Samorządowe 2023
Wydarzenia
14.12.2023

Forum Bankowo-Samorządowe 2023

Nowe wyzwania, nowe strategie: Samorządy i Banki na rzecz wspólnego rozwoju


Kolejna edycja Forum Bankowo-Samorządowego organizowana jest pod hasłem: "Nowe Wyzwania, Nowe Strategie: Samorządy i Banki na Rzecz Wspólnego Rozwoju". To wyjątkowe wydarzenie, które skupi się na omawianiu najistotniejszych tematów dotyczących współpracy między sektorem samorządowym a bankami w dynamicznym kontekście zmieniających się wyzwań.

W trakcie Forum zaprezentowane zostanie opracowanie dot. stanu finansów sektora samorządowego w Polsce w 2023 r. W jednym z głównych punktów rozmów skoncentrujemy się na analizie i dyskusji nad współpracą pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego a sektorem bankowym w kontekście finansowania lokalnych projektów i inwestycji. Razem z ekspertami i liderami sektora bankowego i samorządowego omówimy skuteczne strategie finansowania oraz sposoby, w jakie banki mogą wspierać samorządy w realizacji ich celów rozwojowych. Blok tematyczny „Lokalne Ambicje, Globalne Wyzwania: Samorządy i Banki na Rzecz Zrównoważonej Przyszłości” będzie poświęcony analizie zrównoważonego rozwoju i globalnych wyzwań, które mają wpływ na lokalne społeczności, gdzie omówimy, jak samorządy i banki mogą pracować razem, aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju, dbając o równowagę między potrzebami teraźniejszości a długoterminowymi aspiracjami. Forum będzie również miejscem debaty nt. cyfrowych finansów dla efektywniej administracji. Podczas tego bloku skupimy się na wykorzystaniu nowoczesnych technologii w zarządzaniu finansami samorządowymi, gdzie zaproszeni goście debatować będą nt. innowacji w obszarze cyfrowych finansów, które mogą przyczynić się do efektywnej administracji, zwiększonej przejrzystości i usprawnienia procesów finansowych. Ostatni blok tematyczny poświęcony będzie finansowaniu samorządowych  projektów unijnych, podczas którego dyskutować będziemy nad szansami i wyzwaniami idącymi z nową perspektywą unijną.

Forum Bankowo-Samorządowe 2023 to wyjątkowa okazja do dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami samorządowymi, przedstawicielam

 


 

Retransmisja obrad