• Aktualności
 • Wydarzenia
 • Forum Finansowania Agrobiznesu
Wydarzenia
27.03.2024

Forum Finansowania Agrobiznesu 2024

W warszawskim Hotelu Novotel obradowało Forum Finansowania Agrobiznesu 2024. Podczas dwóch dni obrad uczestnicy skupili się na najistotniejszych aspektach współpracy agrobiznesu i banków w dynamicznym kontekście aktualnej sytuacji i przyszłych wyzwań.

Forum 2024 było miejscem dzielenia się wiedzą, doświadczeniem i pomysłami między liderami oraz ekspertami związanymi z rozwojem gospodarczym, rozwojem lokalnym, finansowym i technologicznym, pomiędzy przedstawicielami sektorów i środowisk, które mają decydujący wpływ na obecny i przyszły rozwój polskiego rolnictwa. Uczestnicy starają się stworzyć przestrzeń dla konstruktywnego dialogu, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań.

W Forum udział wzięli liderzy rynku agrobiznesowego, przede wszystkim produkcji rolnej, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz sektorów powiązanych, w tym także liderzy rynku agrofinansowego, regulatorzy, przedstawiciele instytucji okołoagrobiznesowych i sektora bankowego.

Obrady Forum skupiły się na dyskusji wokół takich tematów jak:

 • Strategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy – czy potrafią się dogadać?
 • Finansowanie inwestycji w sektorze rolno-spożywczym
 • Smart farming i cyfryzacja agrobiznesu
 • Usługi finansowe dla zrównoważonego rolnictwa
 • Przyszłość unijnego rolnictwa i dostępu do kapitału dla agrobiznesu
 • Partnerzy rolnika w programach publicznych

Organizatorem Forum był Związek Banków Polskich we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisją Europejską oraz Partnerami reprezentującymi Agrobiznes, przede wszystkim Rolnictwo.Chcielibyśmy, aby to corocznie to spotkanie było swego rodzaju okrągłym stołem bankowo-agrobiznesowym, skoncentrowanym na zarządzaniu finansami obu środowisk, poświęconym priorytetom współpracy obu sektorów oraz sektorów wspierających. Celem jest stworzenie stałej przestrzeni dla konstruktywnego dialogu gospodarczego, inspirujących dyskusji i wspólnego poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, zamiast blokad, wyzwisk czy psucia prawa przyjmowanego bez dialogu i konsultacji, a nawet wbrew woli czy interesowi samych adresatów takich przepisów – powiedział dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich otwierając obrady.

Prezes ZBP zauważył, że śledząc ostatnie wydarzenia i oczekiwania ewidentnie widać, że w Polsce potrzebna jest szeroka i otwarta debata na temat przyszłości polskiego rolnictwa i szerzej – całego agrobiznesu. Polski przemysł rolno-spożywczy jest jedną z kluczowych gałęzi gospodarki kraju. Wartość tego rynku wynosi ok. 400 mld zł rocznie. Wartość rocznego rynku samej produkcji rolnej w Polsce to ponad 120 mld zł rocznie. Branża ta odpowiada za ponad 9% całkowitej produkcji wytworzonej i 6% łącznej wartości dodanej brutto.W swoim wystąpieniu Prezes ZBP podkreślił, że rolnictwo jest sektorem strategicznym, także dla sektora finansowego, w tym przede wszystkim dla banków. Zaznaczył, że sektor bankowy jest najstarszym i podstawowym partnerem biznesowym rolników i sektora agro. Banki finansują też cały przemysł przetwórstwa rolno-spożywczego, w tym jego cyfryzację. Rolniczy rynek kredytowy w Polsce to obecnie ponad 30 mld zł. Prawie 2 mln firm rolniczych i ponad 200 tys. rolników korzystało na koniec ub.r. z kredytu.Grzegorz Brodziak, wiceprezes zarządu Polskiej Federacji Rolnej stwierdził, że program Forum dotyka wszystkich głównych problemów i wyzwań, przed którymi stoi dzisiaj rolnictwo polskie oraz europejskie. Na sali znaleźli się już dziś i będą jutro wszyscy interesariusze związani z tą tematyką. Zainteresowani tym, co powinno się zdarzyć w rolnictwie w najbliższym czasie i też w perspektywie długofalowej, żeby rzeczywiście mogło być skuteczne, wydajne i odporne na kryzysy. Zwrócił również uwagę, że w Polsce mamy specyficzną sytuację, jeśli chodzi o organizacje rolnicze i reprezentację sektora. Nadal jest to znacznie ponad 100 organizacji i jak mu się wydaje, jest to jedna z barier w prowadzeniu skutecznego dialogu z ustawodawcą i innymi interesariuszami.
Zwłaszcza jeśli chodzi o podejście do rolnictwa w jego poszczególnych sektorach i przy tak dużym zróżnicowaniu, jakie mamy w Polsce. Dotyczy ono również poszczególnych regionów, sektorów oraz kierunków produkcji. Jednym z ważnych zadań w obecnej kryzysowej sytuacji jest, żeby pracować nad konsolidacją środowiska oraz budować wspólne stanowiska i przesłania. Czyli trzeba się łączyć, a nie dzielić. Wyraził nadzieję, że wybrzmi to też w trakcie obecnego Forum. Jeśli chodzi o branżę finansową, to Grzegorz Brodziak zgodził się z tym, że dziś dochodzi tu do pewnego przeregulowania, dlatego ważne jest udrażnianie ścieżki finansowania dla sektora rolniczego.Stefan Krajewski, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który między innymi odpowiada za współpracę z rynkiem finansowym, w wystąpieniu otwierającym mówiąc w imieniu ministra rolnictwa, dr. Czesława Siekierskiego stwierdził, że Forum ma być cyklicznym wydarzeniem, które będzie skupiało przedstawicieli sektora bankowego, rolnictwa, przetwórstwa, ale także polityków i urzędników. Jak stwierdził, wspólnie zostaną wypracowane rozwiązania, które będą służyć poprzez porządnie stanowione prawo – takie konsultowane z praktykami i odpowiadające na wyzwania rynku. Jak powiedział, ma nadzieję, że w trakcie obecnego Forum uda się skonsultować wiele ważnych projektów i przepisów, które mają posłużyć jak najlepszej przyszłości naszej branży agro. Ważny jest tu udział polityków i urzędników, którzy przygotowują rozwiązania, ale też praktyków. To szansa na to, żeby wreszcie zaczęło w naszym kraju powstawać prawo odpowiadające na wyzwania rynku.

Raportem na temat stanu rynku finansowego dla rolnictwa w Polsce przygotowanego przez Biuro Informacji Kredytowej rozpoczął się Blok IStrategiczny okrągły stół: Rolnicy-Bankowcy-Politycy: Czy potrafią się dogadać?Co 6. rolnik finansuje się kredytem na działalność, podobnie jak mikroprzedsiębiorca. Z kredytów korzysta obecnie 208,7 tys. rolników, w tym 173,7 tys. rolników indywidualnych oraz 35 tys. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w branży rolniczej (CEiDG) i 1,7 tys. firm rolniczych – podkreśli w swoim wystąpieniu dr Mariusz Cholewa Prezes Zarządu BIK SA. 


Kolejnym punktem w tym bloku tematycznym był panel dyskusyjny, w którym udział wzięli:

 • Stefan Krajewski, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych 
 • Krzysztof Iwaniuk, Przewodniczący Związku Gmin Wiejskich RP 
 • Andrzej Gartner, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Generalny Polskiej Federacji Producentów Żywności Związku Pracodawców
 • Andrzej Chmielecki, Wiceprezes Zarządu SGB-Bank SA
 • Krzysztof Kokot, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości SA
 • Bartosz Urbaniak, Szef Agro Hub na Europę Środkowo- Wschodnią i Afrykę, BNP Paribas Bank Polska 

Moderatorem dyskusji był dr Tadeusz Białek, Prezes Związku Banków Polskich.

Blok I - transmisja
Blok II. Finansowanie Smart farmingu i cyfryzacji agrobiznesu rozpoczął się od prezentacji Łukasza Czecha Prezesa firmy doradczej AgroWE  pt. „Płodozmian danych. 4 rzeczy, które musisz wiedzieć o cyfryzacji finansowania rolnictwa”.

Następnie w panelu dyskusyjnym wzięli udział:

 • Juliusz Młodecki, Prezes Krajowego Zrzeszenia producentów Rzepaku i Roślin Białkowych
 • Marek Zagórski, Prezes Zarządu, Krajowa Grupa Spożywcza SA
 • Zbigniew Wiśniewski,  Wiceprezes Fundacji Polska Bezgotówkowa
 • Justyna Siekierczak, Członek Zarządu Polskiej Izby Systemów Bezzałogowych
 • Olaf Watała, Dyrektor Departamentu Klienta Strategicznego – Rolnictwa i Przemysł Spożywczy PKO Banku Polskiego SA
 • Moderator: Agnieszka Wachnicka, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Blok II - transmisjaBlok III. Agrobiznes wobec wyzwań zrównoważonego rozwoju
rozpoczął się od prezentacji Łukasza Dominiaka, Dyrektora ds. Public i Government Relations, Smithfield Polska pt.” Smithfield Polska – lider zrównoważonych zmian“.

Następnie w panelu dyskusyjnym wzięli udział:

 • Joanna Gierulska, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
 • Łukasz Dominiak, Dyrektor ds. Public i Government Relations, Smithfield Polska
 • dr Piotr Kwiatkowski, Prezes Zarządu Credit Agricole Polska SA
 • Tomasz Klimecki, Prezes Zarządu Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie
 • Grzegorz Brodziak, Wiceprezes Polskiej Federacji Rolnej
 • Małgorzata Bojańczyk, Dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Zrównoważonego Rolnictwa i Żywności
 • Marek Ulman, Koordynator Obszaru Instrumentów Kapitałowych i Alternatywnych w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE
 • Moderator: Bartosz Kublik, Wiceprezes Związku Banków Polskich

Blok III - transmisja


BLOK IV. Przyszłość unijnego rolnictwa i dostępu do kapitału dla agrobiznesu
Ostatnia część Forum rozpoczęła się wystąpieniem specjalnym Komisarz ds. stabilności finansowej, usług finansowych i Unii Rynków Kapitałowych, Mairead McGuinnessKolejnym punktem bloku IV była prezentacja TGE SA - pt.: Giełdowy Rynek Rolny Szansą dla Rozwoju Agrobiznesu, Jarosław Wojtowicz, Dyrektor Biura Rynku Rolnego, TGE SA.

Następnie w panelu dyskusyjnym wzięli udział:

 • Adam Nowak, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictw i Rozwoju Wsi
 • dr hab. Monika Stanny, Profesor nadzwyczajny, Dyrektor Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk
 • Krzysztof Podhajski, Prezes Zarządu Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej
 • Piotr Zawistowski, Prezes Zarządu TGE SA
 • Piotr Gębala, Prezes GPW Ventures ASI
 • Tomasz Jąder, Prezes Santander Leasing SA, Dyrektor Zarządzający w Santander Bank Polska SA
 • Aleksander Mikołajczak, Prezes Banku Spółdzielczego w Brodnicy
 • Tomasz Robaczyński, Członek Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
 • Moderator: Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich


Blok IV - transmisja


Liderzy Funduszu Gwarancji Rolnych
27 marca w Warszawie odbyło się ogłoszenie wyników rankingu LIDERZY FUNDUSZU GWARANCJI ROLNYCH, zorganizowanego przez Związek Banków Polskich oraz Bank Gospodarstwa Krajowego. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się podczas Gali towarzyszącej Forum Finansowania Agrobiznesu, odbywającego się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Europejskiej - czytaj więcej

Medale Kopernika podczas Forum Finansowania Agrobiznesu 2024
Podczas wieczornej Gali Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 wręczono Medale Mikołaja Kopernika Związku Banków Polskich - czytaj więcej

Dyplomy Uznania Forum Finansowania Agrobiznesu 2024
Podczas wieczornej Gali Forum Finansowania Agrobiznesu 2024 wręczono Dyplomy Uznania - czytaj więcej

Fot: Karol Zapała/ZBP


Szczegóły, program Forum i więcej informacji


 

Pobierz plik Program Forum Finansowania Agrobiznesu 2024
pobierz plik Agenda of Agribusiness Finance Forum 2024
pobierz plik Giełdowy Rynek Rolny szansą dla rozwoju agrobiznesu - prezentacja
pobierz plik Smithfield Polska liderem zrównoważonych zmian - prezentacja
pobierz plik AgroWe - Płodozmian danych, cyfryzacja finansowania rolnictwa - prezentacja
pobierz plik BIK - Stan rynku finansowego dla rolnictwa - prezentacja