• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Komunikat FinCERT.pl: Uwaga na fałszywe pisma podszywające się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentoweg
Wydarzenia
20.10.2020

Komunikat FinCERT.pl: Uwaga na fałszywe pisma podszywające się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentowego

Uwaga na fałszywe pisma podszywające się pod decyzje Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej. Komunikat FinCERT.pl – Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP z dnia 20 października 2020 r.

Szanowni Państwo,
W trosce o bezpieczeństwo Państwa środków ostrzegamy przed próbami oszustw związanymi z rzekomo wydanymi przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe. 

Przykład podrobionej przez oszustów decyzji

Oszustwo polega na wysyłaniu pism, w których przestępcy podszywają się pod Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (kradzież tożsamości),  w celu wyłudzenia pieniędzy zarówno od osób fizycznych, jak i osób prawnych. W decyzjach tych, dla uwiarygodnienia podawane są prawdziwe dane dotyczące zgłaszanych przedmiotów własności przemysłowej.

Oszuści wykorzystują dawny wzorzec pism Urzędu dla zwiększenia wiarygodności. Treść wiadomości wzywa do wpłaty środków na podstawiony, przestępczy rachunek bankowy. W ten sposób dochodzi do wyłudzenia środków z tytułu rzekomego wpisu do rejestru i uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy. 

Rekomendujemy w tej sytuacji następujące postępowanie:

  • sprawdź uważnie i upewnij się, czy wezwanie do zapłaty jest z Urzędu Patentowego RP. Pamiętaj, że Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych;
  • sprawdź, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000 – jeśli otrzymałeś „decyzję”, w której znajduje się inny numer rachunku bankowego oznacza to próbę dokonania przestępstwa na Twoją szkodę;
  • jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem.

Jeśli podejrzewasz, że jesteś pokrzywdzonym w wyniku popełnionego przestępstwa lub zauważyłeś próbę popełnienia przestępstwa, niezwłocznie zgłoś to jak najszybciej najbliższej jednostce Policji oraz do swojego banku. 

FinCERT.pl – Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP

Więcej informacji na stronach:

Strona Urzędu:
https://uprp.gov.pl/pl/ostrzezenie-przed-wprowadzajacymi-w-blad-wezwaniami-do-zaplaty-fakturami-lub-sfalszowanymi-decyzjami 
Facebook: https://www.facebook.com/UrzadPatentowyRP/photos/a.175359744013696/211634813719522/ 
Twitter: https://twitter.com/UPRP_GOV_PL/status/1313843317344534529?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Etweet
Linkedin: https://www.linkedin.com/posts/uprp_informujemy-i-ostrzegamy-informujemy-%C5%BCe-activity-6719607743147196416-ri14