• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Konferencja prasowa: Raport InfoDOK: IV kw 2023
25.01.2024

Raport infoDOK: W 2023 r. Polacy zastrzegli rekordowo dużo utraconych dokumentów tożsamości

Polacy zastrzegli w bankach aż 177,8 tys. utraconych dokumentów tożsamości. Jest to dotychczasowy rekord. Oznacza to stopniowy wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie dbania o własne bezpieczeństwo finansowe w sytuacjach zagubienia lub kradzieży dowodów osobistych, paszportów czy praw jazdy. Wysoki poziom zastrzeżeń przekłada się na wzrost szczelności międzybankowych systemów bezpieczeństwa, na co wskazuje najwyższa w historii liczba wykrytych i zablokowanych prób wyłudzeń kredytów – odnotowano aż 9,7 tys. takich przypadków w 2023 roku. Związek Banków Polskich opublikował 56. raport o dokumentach infoDOK.

W latach 2008-2023:

  • baza Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE urosła do 2.476.116 szt. dokumentów (rekordowy pod tym względem był rok 2023 – zastrzeżono 177.762 szt.)
  • próbowano wyłudzić 117,8 tysięcy kredytów na łączną kwotę 5,8 miliarda zł
  • rekordowa próba wyłudzenia opiewała na 25 milionów zł
  • 718 prób dotyczyło kwot równych lub większych niż 1 mln zł
  • 20.015 prób dotyczyło kwot równych 1 tys. zł lub niższych

W IV kwartale 2023 r. do bazy Systemu DZ trafiło 51,5 tysiąca dokumentów (aż 28% więcej niż rok temu w analogicznym okresie), a w skali całego badania to 2. najwyższy wynik kwartalny od 2008 r. Statystycznie do bazy trafiało codziennie aż 560 dokumentów. Na koniec grudnia 2023 r. w bazie było łącznie 2.476.116 szt. dokumentów zastrzeżonych z powodu ich zagubienia lub kradzieży.
Z drugiej strony przestępcy próbowali wyłudzić aż 2.739 kredytów (wzrost o niemal 21% rdr), o łącznej wartości 88,3 mln złotych. O ile łączna kwota jest bardzo zbliżona do 14-letniej średniej (90,5 mln zł), to już liczba prób wyłudzeń była najwyższa w historii i pobiła dotychczasowy rekord o 5,6%. Podobnie było w skali całego 2023 r.: 9.730 to także najwyższy wynik zanotowany od 2008 r. W Q4 2023 r. tradycyjnie najwięcej przypadków prób wyłudzeń odnotowano w województwach dolnośląskim, śląskim i mazowieckim.

Odnotowujemy dobre wyniki w zakresie zarówno wzrostu liczby zastrzeżeń utraconych dokumentów w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, jak i – paradoksalnie – także w zakresie rosnącej liczby zablokowanych prób wyłudzeń kredytów. To dla nas jasny sygnał, że prowadzone od lat prace w zakresie informowania Polaków o potrzebie zastrzeżeń utraconych dokumentów przynoszą wymierne efekty, co z kolei przekłada się na wzrost bezpieczeństwa finansowego Polaków i skuteczność tego oraz wielu innych narzędzi antyfraudowych stosowanych w bankach i innych instytucjach w Polsce powiedział Włodzimierz Kiciński, Wiceprezes Związku Banków Polskich.

Tak dobre efekty Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE nie byłyby możliwe bez wkładu wielu banków uczestniczących w społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE, a są to: Bank Pekao, Bank Pocztowy, Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Śląski, Krakowski Bank Spółdzielczy, Santander Bank Polska oraz Santander Consumer Bank. Nieoceniona jest również rola współpracy z MSWiA, Policją, Federacją Konsumentów, licznych samorządów oraz oczywiście mediów, które aktywnie uczestniczą w propagowaniu wiedzy o tym, jak każdy może i powinien dbać o swoje bezpieczeństwo dodał Grzegorz Kondek, Koordynator Kampanii.

Raport infoDOK jest dostępny na stronie www.DokumentyZastrzezone.pl


 
Pobierz plik Raport InfoDOK - IV kwartał 2023
pobierz plik InfoDOK - Informacja Prasowa
pobierz plik raport InfoDOK - prezentacja
pobierz plik Kampania cyberbezpieczeństwo - prezentacja
pobierz plik Finansowanie mieszkalnictwa - prezentacja
pobierz plik Monitor Bankowy - styczeń 2024
pobierz plik Kampania cyberbezpieczeństwo - informacja prasowa

Materiały audio z konferencji

pobierz plik mp3 Wakacje kredytowe - komentarz (A. Wachnicka)
pobierz plik mp3 InfoDOK - podsumowanie (W. Kiciński)
pobierz plik mp3 kampania cyberbezpieczeństwo (B. Kublik)

Materiały wideo z konferencji