• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Kontakty z bankiem w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa
Wydarzenia
13.03.2020

Kontakty z bankiem w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa

Banki w Polsce są dobrze przygotowane do zapewnienia ciągłości świadczenia usług w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa.

- Banki w Polsce są dobrze przygotowane do zapewnienia ciągłości świadczenia usług w czasie zagrożenia epidemią koronawirusa. W centralach i oddziałach bankowych wdrożono odpowiednie procedury mające na celu minimalizację ryzyka zarażenia.
- Zapewnienie ciągłości usług płatniczo-rozliczeniowych w kraju jest działaniem priorytetowym i banki są dziś technicznie przygotowane do pracy w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.
- Placówki banków w większości przypadków będą pracowały normalnie. Możliwe będzie czasowe zawieszanie pracy niektórych oddziałów, aby umożliwić rotację pracowników – dla ich bezpieczeństwa. Takie rozwiązania są obecnie rozważane.
- Aby dodatkowo ograniczyć ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa, w kontaktach z bankami, klienci powinni wziąć pod uwagę szereg dodatkowych zaleceń ostrożnościowych:

  • Wszystkie sprawy będzie można tak jak dotychczas załatwić w oddziałach, które zostały dodatkowo wyposażone w środki odkażające. W kontaktach z bankiem warto jednak w pierwszej kolejności wykorzystywać wszelkie kanały zdalne – serwisy transakcyjne bankowości elektronicznej, infolinie, czaty z konsultantami. Zanim udamy się do placówki bankowej, zastanówmy się, czy bezpośrednia forma kontaktu jest absolutnie konieczna w tym czasie.
  • Przy dokonywaniu  płatności, w pierwszej kolejności starajmy się korzystać z wszelkich form obrotu bezgotówkowego – bankowości internetowej i mobilnej, płatności bezgotówkowych
  • Obrót gotówkowy może stanowić dodatkowy czynnik ryzyka przy przenoszenia wirusa. W miarę możliwości starajmy się unikać płacenia gotówką. Jest to zgodne z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. Narodowy Bank Polski będzie poddawał banknoty trafiające do niego z banków dwutygodniowej kwarantannie i odkażał w wysokiej temperaturze (co najmniej 150 stopni C). Następnie „czyste” banknoty będą trafiały z powrotem do banków. Rozwiązanie to zastosowano już w innych krajach – m.in. w Chinach
  • Robiąc zakupy, starajmy się korzystać z technologii zbliżeniowych. Większość wydanych w Polsce kart płatniczych ma taką funkcję. Warto zminimalizować kontakt z klawiaturą terminali płatniczych przy wpisywaniu nr PIN. Zgodnie z zapowiedziami banki podejmują działania mające na celu zwiększenie limitu płatności zbliżeniowych z 50 do 100 zł. Podobnie możemy korzystać ze zbliżeniowych płatności telefonem komórkowym – o ile posiada taką funkcję i właściwą aplikację.
  • Jeśli zostaliśmy dotknięci konsekwencjami zagrożenia epidemią koronawirusa i mamy obawy o możliwość spłaty kredytów, warto sprawdzić swoje umowy pod kątem zapisów dotyczących „wakacji kredytowych”. Takie rozwiązania cały czas obowiązują.
  • Banki pracują nad uproszczonym rozwiązaniem w zakresie możliwości czasowego zawieszenia spłaty rat kredytu na wniosek klienta. Jego szczegóły będą znane w nadchodzących dniach. Rozwiązanie ma być powszechne, nieodpłatne i ma dotyczyć wszystkich klientów. Pamiętajmy jednak, że ten mechanizm zakłada tylko przesunięcie dotychczasowego harmonogramu spłat na czas możliwych trudności w czasie zagrożenia epidemią. Korzystajmy z tej opcji rozważnie i przede wszystkim – odpowiedzialnie.
  • Przede wszystkim zachowajmy spokój i zdrowy rozsądek. Stosujmy się do ogólnych zaleceń Ministerstwa Zdrowia, dbajmy o higienę i starajmy się we własnym zakresie minimalizować ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa.