• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport AMRON-SARFiN: Dobry rok dla rynku mieszkaniowego mimo pandemii COVID-19
Wydarzenia
24.02.2021

Raport AMRON-SARFiN: Dobry rok dla rynku mieszkaniowego mimo pandemii COVID-19

Końcówka 2020 roku okazała się dobrym okresem dla rynku kredytów hipotecznych i całego rynku mieszkaniowego. IV kwartał zamknął się wzrostami zarówno w obszarze liczby, jak i wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych wobec poprzedniego okresu, a do użytkowania oddanych zostało więcej mieszkań niż przed trzema miesiącami.

Raport AMRON-SARFiN IV kw. 2021: Dobry rok dla rynku mieszkaniowego mimo pandemii COVID-19
Sumarycznie cały rok 2020, mimo trwającej pandemii, był – z punktu widzenia odnotowanych wyników – jednym z najlepszych w historii. Wzrostowy trend cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym utrzymał się, choć jego dynamika osłabła, a średnia wartość kredytu hipotecznego po raz pierwszy przekroczyła 300 tys. zł. 
W IV kwartale 2020 roku banki udzieliły łącznie 53 756 kredytów mieszkaniowych - o 10,2% więcej w porównaniu do poprzedniego okresu. Ich wartość wyniosła 16,435 mld zł, co oznacza wzrost o 2,294 mld zł, czyli 16,22% w odniesieniu do kwartału III. Wartość akcji kredytowej była wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedzającego (IV kwartał 2020/ IV kwartał 2019) o 720 mln zł (4,58%), choć pod względem liczebności odnotowano o 3,05% mniej nowych umów kredytowych. 

W całym 2020 roku banki udzieliły łącznie 204 170 nowych kredytów mieszkaniowych. W porównaniu do wyników osiągniętych przez sektor rok wcześniej był to wynik niższy o 20 903 kredyty (spadek o 9,29%). W ujęciu wartościowym wynik osiągnięty  w 2020 roku był niższy o 1,958 mld złotych od sumy kredytów udzielonych przez banki w 2019 roku (spadek o 3,13%), niemniej sektor bankowy osiągnął drugi najlepszy wynik akcji kredytowej w okresie po transformacji. Spadek wielkości akcji kredytowej wobec rekordowego roku 2019 okazał się nieco niższy niż przewidywały wcześniejsze prognozy Centrum AMRON. 

Po pierwszym szoku w wyniku pandemii i gwałtownym spadku popytu na kredyty mieszkaniowe w okresie marzec – maj minionego roku, od sierpnia popyt zaczął się stopniowo odbudowywać. Po zaostrzeniu warunków przyznawania kredytu mieszkaniowego w pierwszych miesiącach pandemii, od drugiego półrocza banki zaczęły stopniowo łagodzić kryteria polityki kredytowej. W całym 2020 roku liczba wniosków o kredyt mieszkaniowy spadła tylko o 0,6% w porównaniu z 2019 rokiem, a liczba udzielonych kredytów była niższa zaledwie o 9,3%. Warto podkreślić, że ten rodzaj kredytu odnotował najniższy spadek popytu w porównaniu do wszystkich produktów kredytowych - komentuje dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Jak podkreślają eksperci Centrum AMRON, nie bez znaczenia dla utrzymania się tak wysokiej akcji kredytowej była seria obniżek stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego, dokonanych przez Radę Polityki Pieniężnej kolejno 18 marca (do 1,0%), 09 kwietnia (do 0,5%) i 29 maja (do 0,1%). W połączeniu z wciąż niepokojącą inflacją i zapowiedziami dodruku pieniędzy ograniczającymi zaufanie do ich przyszłej wartości, tak niskie stopy procentowe przekreśliły sensowność i opłacalność oszczędzania na lokatach bankowych. W tych warunkach rynek nieruchomości stał się naturalnym celem zarówno dla klientów pragnących zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, jak i osób realizujących cele inwestycyjne.  Na koniec 2020 roku łączna liczba czynnych kredytów mieszkaniowych osiągnęła poziom 2 472 tys.  sztuk, a całkowity stan zadłużenia z tego tytułu wyniósł 476,3 mld zł. Pod koniec roku średnia wartość udzielonego kredytu mieszkaniowego uzyskała wręcz historyczny rekord w wysokości 305 tys. zł. 

Końcówka roku 2020 przyniosła dynamiczny wzrost udziału kredytów mieszkaniowych udzielonych w największych polskich aglomeracjach. Na koniec 2020 roku wyniósł on 73,46 % i był wyższy od notowanego kwartał wcześniej aż o 6,31 p.p. Udział Warszawy w strukturze wszystkich nowo udzielonych kredytów w Polsce osiągnął rekordowy wynik 49,44%. W odniesieniu do analogicznego okresu 2019 roku, udział Warszawy w rynku kredytów hipotecznych był wyższy aż o 10,46%. 

Na koniec roku 2020 średnia marża ofertowa wyniosła 2,28%, czyli w odniesieniu do stanu na koniec roku 2019 roku była wyższa o 1,8 p.p. W wyniku znacznej redukcji stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej średnie oprocentowanie kredytu hipotecznego na koniec roku 2020 roku wyniosło 2,49%, czyli było o 1,33 p.p. niższe w porównaniu z końcem roku 2019.
Więcej w informacji prasowej do pobrania poniżej.

Zmiany do moratorium pozaustawowego
Celem stosowania jednolitych zasad dot. moratoriów pozaustawowych dla sektora bankowego, z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania sektora bankowości spółdzielczej Związek Banków Polskich oraz Krajowy Związek Banków Spółdzielczych wypracowały rozwiązania w zakresie ich stosowania dla mikro, małych średnich, dużych przedsiębiorców, podmiotów prowadzących działalność rolniczą oraz działalność agroturystyczną. 

Jednocześnie uzgodniono, iż dla sektora bankowości spółdzielczej, począwszy od 22 lutego 2021 r. będzie obowiązywało odrębne moratorium pozaustawowe określające zasady stosowania instrumentów pomocowych dla osób fizycznych (w zakresie produktów niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz działalnością rolniczą) oraz podmiotów prowadzących działalność rolniczą, w zakresie przetwórstwa oraz rybactwa.
Więcej informacji tutaj: Zmiany do moratorium pozaustawowego

Pengab: Dobre prognozy na II kw. 2021
Nieznaczny wzrost głównego wskaźnika koniunktury bankowej w lutym wskazuje na pewną stabilizację nastrojów w środowisku. Z jednej strony stale tracą wskaźniki odnoszące się do produktów oszczędnościowych, z drugiej jednak wybrane obszary kredytowe osiągają poziomy notowane przed pandemią. Takim obszarem są chociażby produkty kredytów mieszkaniowych – w tym zakresie zarówno w przedmiocie prognoz jak i wskaźników bieżących - notowania wróciły do poziomów z pierwszych miesięcy roku ubiegłego. Na uwagę zwracają również dobre wyniki obszaru kredytowego przedsiębiorstw, w tym kredytów inwestycyjnych i obrotowych. W przedmiocie prognoz sześciomiesięcznych także  sytuację przedsiębiorstw należy uznać za lepszą niż w badaniach realizowanych 12 miesięcy temu. W aktualnym pomiarze bankowcy odnieśli się również do wiedzy ekonomicznej – warto wskazać, że w tym zakresie 76 proc. badanych jest zdania, że w okresie pandemii wzrósł poziom wiedzy finansowej klientów banków.
Więcej w Monitorze bankowym do pobrania poniżej.

Pobierz plik Raport AMRON-SARFiN, IV kwartał 2020 r.
Pobierz plik Prezentacja dot. Raportu
Pobierz plik Informacja prasowa - Raport AMRON-SARFiN
Pobierz plik Informacja prasowa w sprawie zmian do moratorium pozaustawowego
Pobierz plik Monitor bankowy - luty 2021

Materiały audio z konferencji:

Pobierz plik mp3 Wystąpienie K. Pietraszkiewicza
Pobierz plik mp3 Wystąpienie T. Białka - Moratorium pozaustawowe
Pobierz plik mp3 Wystąpienie J. Furgi - Raport AMRON-SARFiN