• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport AMRON-SARFiN - Rynek kredytów mieszkaniowych łapie oddech
Wydarzenia
25.11.2020

Raport AMRON-SARFiN - Rynek kredytów mieszkaniowych łapie oddech

III kwartał bieżącego roku przyniósł poprawę na rynku kredytów mieszkaniowych po wyraźnym osłabieniu sprzed 3 miesięcy. Wzrosła liczba i wartość nowych hipotek, dynamicznie ożył także rynek inwestycji mieszkaniowych. Eksperci Centrum AMRON szacują, że w całym roku 2020 wartość akcji kredytowej zmniejszy się o 6-7% wobec rekordowego roku 2019. Wzrostowy trend cen na rynku mieszkaniowym nadal się utrzymuje, spadły natomiast średnie stawki czynszu najmu.

Dane z najnowszego raportu AMRON-SARFiN, monitorującego sytuację na rynku finansowania nieruchomości w Polsce pokazują istotną poprawę w stosunku do poprzedniego kwartału. Po wyraźnym zaostrzeniu polityki kredytowej w II kwartale bieżącego roku, w III kwartale banki złagodziły kryteria udzielania kredytów hipotecznych, przy dalszym, powolnym wzroście marży kredytowej i utrzymaniu podwyższonej marży dla klientów obarczonych wyższym ryzykiem. Jednocześnie, część banków zdecydowała się na obniżenie wymogu wkładu własnego. Złagodzenie polityki kredytowej podyktowane było bardziej optymistyczną niż w poprzednim okresie oceną sytuacji na rynku mieszkaniowym i lepszymi perspektywami rozwoju sytuacji gospodarczej. Nie bez znaczenia był również odnotowany przez banki wzrost popytu na kredyty hipoteczne i presja konkurencyjna. Minione trzy miesiące zwiastują powrót na ścieżkę wzrostową w obszarze zarówno liczby, jak i wartości nowo udzielonych kredytów mieszkaniowych. W całym III kwartale liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych wyniosła 48 782 sztuk, czyli o 7,97% więcej w porównaniu do poprzedniego okresu. Wartość nowo udzielonych kredytów hipotecznych wyniosła 14,141 mld zł -  o 669 mln zł, czyli 4,96% w odniesieniu do II kwartału bieżącego roku.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (III kwartału 2019) wyniki akcji kredytowej były nieco słabsze. Zawartych zostało o 10 925 mniej (18,30%) umów kredytowych niż przed rokiem, a ich wartość była niższa o 2,734 mld zł (16,20%).

„W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego – przypomnę – rekordowego roku, wyniki bieżącej akcji kredytowej były – co zrozumiałe – słabsze, ale w porównaniu do II kwartału tego roku wzrosty wyniosły odpowiednio prawie 8%  w przypadku liczby i  5% w przypadku wartości kredytów. Istotnym bodźcem do sięgania po kredyt było zapewnienie Prezesa NBP, że co najmniej do końca 2022 roku  Rada Polityki Pieniężnej nie podejmie decyzji o podwyższeniu podstawowych stóp procentowych. Stopa referencyjna na poziomie 0,1% z jednej strony zachęca do sięgania po tani kredyt hipoteczny a z drugiej przekreśla szanse na jakiekolwiek zyski z lokat bankowych, co dodatkowo skłania do inwestowania w nieruchomości posiadanych oszczędności. Po trzech kwartałach tego roku banki udzieliły w sumie prawie 151 tys. kredytów o łącznej wartości ponad 44 mld zł. To pozwala na oszacowanie wyników na koniec roku 2020 z założeniem spadek wartości  o 6-7% oraz  spadku liczby nowych kredytów o 11-12% względem rekordowego wyniku roku 2019” - komentuje dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich.

Pengab: Powraca fala pesymizmu
Sytuacja epidemiczna w Polsce bezpośrednio przekłada się na wskaźniki gospodarcze. Najnowszy pomiar koniunktury w bankowości przyniósł w listopadzie spadki większości indeksów zarówno w sferze prognoz jak i oceny bieżącej. Wartości ujemne indeksu Pengab (-11,2 pkt.) głównego wskaźnika badania jednoznacznie wskazują złe nastroje wśród bankowców. W tym kontekście szczególnie negatywnie prezentuje się obraz rynku kredytowego. Zarówno w zakresie kredytów konsumenckich jak i kredytów dla przedsiębiorstw wszystkie notowane wartości szczegółowe w okresie miesiąca pogorszyły się. Szczególnie niepokojąco prezentują się także badania dotyczące prognoz makroekonomicznych. W tym zakresie kolejne spadki spowodowały, że wskaźniki sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gospodarki kraju wróciły do najniższych poziomów notowanych w marcu i kwietniu br.

Pobierz plik Raport AMRON SARFiN, III kw 2020
Pobierz plik Monitor bankowy - listopad 2020
Pobierz plik Informacja o sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji sektora bankowego

Materiały audio z konferencji:

Plik mp3 K. Pietraszkiewicz - Stanowisko Rady Przedsiębiorczości dot. przyjęcia nowego budżetu UE
Plik mp3 T. Białek - Komentarz dot. listu do Premiera ws. UOKiK
Plik mp3 W. Kiciński - Informacja o sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji sektora bankowego
Plik mp3 J. Furga - Raport Amron Sarfin - informacje dot. Rynku mieszkaniowego i finansowania nieruchomości w III kwartale
Plik mp3 M. Idzik - Prezentacja comiesięcznych wyników badania koniunktury bankowej