• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport AMRON-SARFiN: Rynek mieszkaniowy bije kolejne rekordy
Wydarzenia
25.08.2021

Raport AMRON-SARFiN: Rynek mieszkaniowy bije kolejne rekordy

II kwartał 2021 roku przyniósł kolejne wzrosty zarówno na rynku mieszkaniowym, jak i kredytowym. Zwiększeniu o 1,23% uległa kwota zadłużenia z tytułu kredytów mieszkaniowych, a wartość zawartych umów wyniosła 22,137 mld zł. Średnia wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego wzrosła o 5,62%, osiągając poziom niespełna 330 tys. zł. To wynik wyraźnego trendu w kierunku kredytów przekraczających 500 tys. złotych i konsekwencja stale rosnących cen nieruchomości mieszkaniowych. Wyniki akcji kredytowej polskich banków w obszarze finansowania nieruchomości mieszkaniowych oraz dane dotyczące trendów i cen transakcyjnych na rynku nieruchomości mieszkaniowych prezentuje Raport AMRON-SARFiN za II kwartał 2021 roku, opublikowany przez Związek Banków Polskich. 

Obserwowanym wzrostom sprzyjają te same czynniki, które widoczne były w czasie pandemii COVID-19 w połowie 2020 roku. Z jednej strony historycznie tani kredyt hipoteczny, z drugiej brak alternatywy dla lokowania kapitału. Mieszkanie kupują więc zarówno ci, których stać na kredyt, jak również osoby dysponujące własnymi oszczędnościami. 

II kwartał 2021 bije kolejne rekordy. Ponad 67 tysięcy nowo udzielonych kredytów to wzrost o 17% w relacji do I kwartału i rekord od czasu kryzysu subprime. Pod względem wartości udzielonych kredytów, sektor bankowy osiągnął wynik wszechczasów z kwotą ponad 22 mld złotych, przekraczając rekordowy wynik ubiegłego kwartału o ponad 23%, a wynik sprzed roku – o ponad 64%. 

– Źródłem tak dobrej koniunktury jest zarówno ogromny wzrost popytu, jak i większa skłonność banków do udzielania kredytów, zwłaszcza wysokokwotowych, widoczna w poluzowaniu wymagań między innymi w zakresie wkładu własnego. Z drugiej strony nowo zaciągnięte kredyty charakteryzuje coraz niższy wskaźnik LtV, czyli udział wkładu własnego. W odniesieniu do II kwartału 2020 roku, udział kredytów o wskaźniku LtV wyższym od 80% spadł o prawie 9 p.p., do poziomu poniżej 30%  – mówi dr Jacek Furga, Prezes Centrum Prawa Bankowego i Informacji, Przewodniczący Komitetu ds. Finansowania Nieruchomości Mieszkaniowych Związku Banków Polskich. Łączna kwota zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów mieszkaniowych osiągnęła kolejne maksimum w wysokości 486 mld złotych. Przekroczyliśmy również poziom 2,5 mln czynnych kredytów mieszkaniowych – dodaje. 

Uwzględniając wyniki pierwszego półrocza, w tym zwłaszcza dynamikę wzrostu akcji kredytowej w II kwartale 2021 roku, można bez ryzyka zapowiedzieć rekordowy wynik sektora bankowego w finansowaniu mieszkalnictwa w roku 2021 w wysokości sięgającej 80 mld złotych. Osiągnięcie takiego wyniku oznaczałoby udzielenie co najmniej 240 tys. nowych kredytów hipotecznych.
Więcej informacji w materiałach prasowych poniżej.

Obszar cyberbezpieczeństwa - podszywanie się przez przestępców pod ZBP z wykorzystaniem Spoofingu i Vishingu
Na przestrzeni ostatnich miesięcy FinCERT.pl - Bankowe Centrum Cyberbezpieczeństwa ZBP sukcesywnie otrzymuje zgłoszenia o próbach wyłudzania danych osobowych osób fizycznych w ten sposób, iż bliżej nieustalone osoby dzwonią na telefony potencjalnych ofiar, zaś ich połączenie identyfikowane jest jako połączenie z numeru centrali Związku Banków Polskich. tzw. „Spoofing” polega na podszywaniu się pod inne urządzenie lub innego użytkownika i może dotyczyć m.in. numeru telefonu, ale także adresu e-mail, IP, nadawcy SMS i innych. W tym procederze przestępcy obok Spoofing’u wykorzystują Vishing (słowo pochodzące od połączenia słów „voice phishing”, czyli phishing głosowy), polegający na kontakcie telefonicznym z potencjalną ofiarą, podszywając się pod instytucję budzącą zaufanie. Rozmowa prowadzona jest wg ściśle określonego scenariusza, a jej celem jest pozyskanie poufnych informacji lub nakłonienie ofiary do wykonania określonych czynności (np. zainstalowania aplikacji umożliwiającej przestępcom przejęcia kontroli nad komputerem, czy telefonem. W tego typu atakach kluczowe jest zastosowanie socjotechniki w trakcie rozmowy z potencjalną ofiarą oraz możliwość wyświetlania wybranego numeru telefonu (np. ZBP) na wyświetlaczu telefonu ofiary, co stanowczo uwiarygodnia przestępcę np. jako pracownika działu bezpieczeństwa ZBP.
Więcej informacji w materiałach prasowych poniżej.

Pengab: Sezonowa poprawa koniunktury
W sierpniu Index Pengab odnotował wartość 24.4 pkt, m/m jest wyższy o 10.9 pkt. Indeks prognostyczny m/m wzrósł o 9.9 pkt. do poziomu 24.6 pkt., a indeks ocen podniósł swoją wartości m/m o 11.9 do poziomu 24.2 pkt. W sierpniu odnotowano wzrost dynamiki aktywności klientów na rynku bankowym. Wyjątek stanowi rynek kredytów konsumpcyjnych oraz mieszkaniowych w przypadku którego obserwujemy wpływ czynników sezonowych. Znaczący wzrost m/m  odnotowano w przypadku aktywności klienckiej na rynku depozytowym. W sierpniu zaobserwowano także poprawę odczytu indeksów prognostycznych zarówno trzymiesięcznych, jak i sześciomiesięcznych. Jednak prognozy makroekonomiczne sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw, gospodarstw domowych oraz gospodarki kraju po kolejny miesiąc wykazały spadek. 

Polacy w cyberprzestrzeni – aktywni, zadowoleni ale czy wystarczająco rozsądni?
W oczach opinii publicznej niezmiennym liderem w obszarze cyberbezpieczeństwa są banki (54%), wyprzedzając tym samym firmy technologiczne (31%) oraz wojsko i policję (30%) – to wnioski z najnowszego badania „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2021”, opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości (WIB) oraz Związek Banków Polskich (ZBP). Dane z raportu jasno wskazują, że jako społeczeństwo czujemy się bezpiecznie korzystając z bankowości elektronicznej – taką opinię deklaruje 86% badanych. Jednocześnie, wprawdzie poziom wiedzy cyfrowej Polaków stopniowo rośnie, ale wciąż jedynie 3 na 10  Polaków czuje się współodpowiedzialnymi za bezpieczeństwo transakcji dokonywanych w sieci. 

Ostatnie miesiące przyniosły zniesienie większości obostrzeń związanych z pandemią. Nie sposób jednak nie dostrzec zmian, jakie za sprawą COVID-19 zaszły w wielu sferach naszej aktywności, również w cyberprzestrzeni. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie WIB, na przestrzeni ostatniego roku, wirus utrwalił trend korzystania z różnego rodzaju usług w formie elektronicznej. Dziś, oprócz spraw bankowych i urzędowych (68%), Polacy zastępują wizyty w punktach stacjonarnych zakupami online, w tym odzieży (35%) i sprzętu elektronicznego (23%). W ubiegłorocznym badaniu dane te różniły się nieznacznie:  bankowość i sprawy urzędowe – 79% i zakup odzieży – 32%, a dość popularne były także porady i konsultacje medyczne – 26%. Te ostatnie praktycznie wróciły do formuły sprzed pandemii.
Więcej informacji nt. badania 

Pobierz plik Raport AMRON-SARFiN, II kw. 2021
Pobierz plik Prezentacja Raportu AMRON-SARFiN
Pobierz plik Informacja prasowa - Raport AMRON-SARFiN
Pobierz plik Monitor Bankowy, sierpień 2021
Pobierz plik Podszywanie się przez przestępców pod ZBP z wykorzystaniem Spoofingu i Vishingu
Pobierz plik Mini poradnik - A-B-C bezpiecznego korzystania z usług płatniczych

Materiały audio z konferencji

Pobierz plik mp3 Raport AMRON-SARFiN - Jacek Furga
Pobierz plik mp3 Statystyki nt. postępowań ws. kredytów CHF - Tadeusz Białek
Pobierz plik mp3 Raport „Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2021” - Włodzimierz Kiciński
Pobierz plik mp3 Monitor Bankowy, sierpień 2021 - Marcin Idzik