Komisja Etyki Bankowej

Komisja Etyki Bankowej została powołana Uchwałą VI Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 21 kwietnia 1995 r. do oceny przestrzegania przez banki i ich pracowników oraz przez osoby, za których pośrednictwem banki wykonują czynności bankowe zasad określonych w Kodeksie Etyki Bankowej.

Kodeks Etyki Bankowej w szczegółowy sposób opisuje standardy, którymi powinni kierować się pracownicy banków wszystkich szczebli w codziennej pracy z klientami.

Kodeks Kodeks Etyki Bankowej
Regulamin Regulamin Komisji Etyki Bankowej
Rekomendacje Rekomendacje Komisji Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich dla sektora bankowego w zakresie obsługi seniorów
Pobierz plik REKOMENDACJA KOMISJI ETYKI BANKOWEJ przy ZBP O KSZTAŁTOWANIU KULTURY ETYCZNEJ W BANKACH

PREZYDIUM KOMISJI

Pracami Komisji X Kadencji na lata 2020–2023 kieruje Prezydium w składzie:

  • dr Jacek Bartkiewicz – Przewodniczący KEB
  • Jolanta Ciążyńska-Syka – Wiceprzewodnicząca KEB
  • Władysław Gołębiewski – Wiceprzewodniczący KEB
  • Marta Jedlińska – Wiceprzewodnicząca KEB

SEKRETARZ KOMISJI

Funkcję Sekretarza pełni Pani Agnieszka Wicha, która została delegowana przez Biuro Związku Banków Polskich.
Kontakt do Sekretariatu:
Komisja Etyki Bankowej przy Związku Banków Polskich
ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa

CZŁONKOWIE KOMISJI

Komisja Etyki Bankowej funkcjonuje w ramach X Kadencji na lata 2020–2023, a jej aktualny skład personalny został powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia Związku Banków Polskich z dnia 23 kwietnia 2020r. W skład Komisji wchodzi 36 osób.