• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Forum Bankowo-Samorządowe 2019
Wydarzenia
12.12.2019

Forum Bankowo-Samorządowe 2019

12 grudnia 2019 r.
Sangate Hotel Airport, ul. 17 stycznia 32 (ul. KOR 32), Warszawa

Obraz

Obraz

 

Informacje

Finansowanie rozwoju w perspektywie zmian

Podczas tegorocznego Forum poruszone zostaną tematy stanu finansów JST w kontekście dostępu do finansowania wobec ostatnich i przyszłych zmian legislacyjnych, społecznych i gospodarczych. Zaprezentowany zostanie najnowszy raport INC Rating i Związku Banków Polskich nt. stanu finansów sektora samorządu terytorialnego wraz z wnioskami i rekomendacjami na przyszłość.

Ważnymi tematami które zostaną podjęte w tym roku będą także: rozwój usług dla JST w modelu „Smart Cities - better life”, oraz uwarunkowania i realność szans na boom inwestycyjny w 2020 roku., z uwzględnieniem ostatnich zmian w regulacjach zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

Forum Bankowo Samorządowe łączy wpływowe osoby i instytucje świata samorządowego i bankowego. Celem organizatorów jest lepsze zrozumienie i wzajemna edukacja obu środowisk, która ułatwi samorządom realizację misji, a bankom dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Celem jest także konstruktywny dialog nt. spraw trudnych i wypracowywanie rozwiązań, które środowiska mogłyby wspólnie przedstawiać regulatorom.

Do udziału w Forum zaproszono liderów samorządowych (marszałkowie, starostowie, prezydenci miast, burmistrzowie, wójtowie oraz  skarbnicy i dyrektorzy ds. gospodarki lokalnej), a także bankowców i regulatorów oraz środowiska okołosamorządowe i okołobankowe.

Wydarzenie będzie relacjonowane w mass mediach krajowych i regionalnych.

Zapraszamy!

Relacja z FBS 2018

Relację z Forum Bankowo - Samorządowego 2018 można zobaczyć tutaj

REJESTRACJA

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Forum Bankowo-Samorządowym 2019 proszone są przesłanie maila zgłoszeniowego z tytułem "FBS2019" na adres: forumsamorzadowe@zbp.pl do dnia 6.12.2019 r. W treści maila należy podać imię, nazwisko, instytucję, stanowisko.
Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Kontakt dla sponsorów oraz dla uczestników z firm:

Paweł Wyżkiewicz
p.wyzkiewicz@wydawnictwocpb.pl
tel. 692 388 492

Karol Mazan
k.mazan@wydawnictwocpb.pl
tel. 512 151 989

Sprawy organizacyjne:

Adrian Pieńkowski
adrian.pienkowski@zbp.pl
tel. 607 454 345