• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Forum MMSP 2024
Wydarzenia
03.07.2024

Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024

W Sound Garden Hotel Warsaw obradowało  Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców 2024. W tym roku obrady przebiegają pod hasłem „Finanse dla Innowacji – Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa Mikro, Małej i Średniej Przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki”

„Tegoroczne Forum jest także swego rodzaju pozytywną odpowiedzią na apel Ministra Finansów o podejmowanie działań przez sektor bankowy w celu większego zaangażowania w finansowanie polskich firm. Wierzymy, że dialog pomoże zidentyfikować bariery i uzgodnić rozwiązania, które odblokują oczekiwany potencjał po obu stronach” – mówił dr Tadeusz Białek, prezes Związku Banków Polskich otwierając Forum Finansowania Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców.
Stwierdził, że sektor bankowy jest gotowy udzielać finansowania MMSP. Jednak jak zaznaczył konieczne jest zniesienie kilku barier, w tym zmiana zasad naliczania podatku bankowego. Liczy na efekty dialogu prowadzonego w tych kwestiach przez środowisko bankowe z resortem finansów.

Przypomniał, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, stanowią  ponad 99,8% wszystkich zarejestrowanych i aktywnych (2,35 mln) firm w Polsce, wytwarzających ponad 45% PKB i zatrudniających 70% (7 mln) wszystkich pracujących w przedsiębiorstwach (10,23 mln).

„Nie ma chyba dzisiaj w Polsce banku uniwersalnego, który pragnąc na serio operować w naszym kraju, nie posiadałby oferty dla MMŚP. A konkurencja o tego klienta pomiędzy bankami jest tu wręcz bardzo dynamiczna. Wg danych KNF na koniec kwietnia stan zakredytowania polskich MMŚP wynosił ponad 245 mld zł, a kredyt jest nadal drugim (po środkach własnych) źródłem finansowania przedsiębiorstw w Polsce” – wskazał prezes ZBP.

Kluczowa rola innowacji
„Tematem przewodnim tegorocznego Forum są „Finanse dla Innowacji-Innowacje w Finansach: finansowanie i obsługa mikro, małej i średniej przedsiębiorczości w obliczu wyzwań nowoczesnej gospodarki” – mówił Tadeusz Białek.

„Nikogo już nie trzeba przekonywać, że zasadniczym kluczem do konkurencyjności gospodarki jest jej innowacyjność. Polskie firmy wydają rocznie prawie 20 mld zł na innowacje, zaś tylko 1/5 naszych mikro i małych przedsiębiorców unowocześniła w ciągu ostatniego roku cokolwiek w swojej firmie. Według ekspertów to: i za mało i nie zawsze efektywnie wydane środki” – dodał.

Dwadzieścia lat obecności Polski w UE
W dalszej części swojego wystąpienia kontynuował wątek innowacyjności nawiązując równocześnie do XX-tej rocznicy obecności naszego kraju w Unii Europejskiej.

„Polska mimo sukcesu gospodarczego tych XX-lat nadal pozostaje w ogonie Unii Europejskiej (4 miejsce od końca) , jeśli chodzi o poziom innowacyjności, i to mimo ogromnych nakładów publicznych. Nie wszyscy jednak dostrzegają, że nie zawsze jednak idą one w synergii z komercyjnym rynkiem finansowym, czasami go po prostu zastępując zamiast mobilizować i budować długotrwały ekosystem.”

„Przed nami, miejmy nadzieję – kolejne XX-lat Polski w UE- i w dzisiejszych niespokojnych czasach szczególnie ważne jest jak zdefiniujemy oczekiwania i zachowania- także biznesu wobec tego największego pokojowego projektu gospodarczego w historii naszego Kontynentu. Będziemy w związku z tym dzisiaj rozmawiać, o tym jak rozwijać biznes w tym skomplikowanym otoczeniu i współpracować pomiędzy naszymi sektorami. Zrobimy to w ramach trzech bloków tematycznych do udziału, w których gorąco zachęcam” – powiedział na koniec swojego wystąpienia Tadeusz Białek.

Współgospodarz Forum Magdalena Zmitrowicz, przewodnicząca Rady ZBP ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców, wiceprezes zarządu Banku Pekao SA stwierdziła w swoim wprowadzającym wystąpieniu, że obecnie wyzwaniem jest finansowanie firm MMŚP stawiających na innowacje.

Jak wskazała – polskie przedsiębiorstwa muszą być bardziej innowacyjne, bo firmy z krajów takich jak Indie czy Rumunia mogą przejąć prostą produkcję, która jest specjalnością wielu naszych podmiotów gospodarczych.

„Innowacja nie jest tania i nigdy nie była, ale zawsze było warto w nią zainwestować” – powiedziała przypominając, że na innowacje dla polskich firm są do wykorzystania ogromne środki z funduszy europejskich, z Krajowego Planu Odbudowy.

Współgospodarzem konferencji był także Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE przy ZBP.

Podkreślił, że obecna konferencja jest już 10. z rzędu. W pierwszej z tych Konferencji uczestniczyło tylko 60 osób, a dziś bezpośrednio (stacjonarnie) uczestniczy 690 i podobna liczba śledzi Forum w sieci.

To, jego zdaniem, pokazuje jak dużym zainteresowaniem przedsiębiorców cieszą się zagadnienia związane z finansowaniem MMŚP.

Prof. Waldemar Sługocki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, w swoim wystąpieniu między innymi zwrócił uwagę na wyzwania, jakie stoją dziś przed zarówno firmami MMŚP, jak też przed sektorem bankowym. W tym kontekście wymienił m.in. transformację cyfrową i energetyczną.

Po naszej akcesji do UE nastąpił znaczący rozwój społeczno-gospodarczy, również dzięki unijnej polityce spójności. Przypomniał, że środki z polityki spójności trafiają do regionów, których poziom rozwoju jest poniżej 75% średniej europejskiej i niektóre regiony naszego kraju „wypadają” już z tego Programu, co paradoksalnie jest dowodem naszego sukcesu.

Zwracał uwagę, że choć największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszą się instrumenty dotacyjne, to nie można zapominać też o instrumentach zwrotnych. Jego zdaniem banki powinny zadbać o możliwość zapewnienia wkładu własnego dla przedsiębiorców, którzy chcą skorzystać ze środków unijnych.

Przypomniał o presji czasu, jeśli chodzi o przeprowadzenie w Polsce transformacji cyfrowej i energetycznej, ponieważ mają się one zakończyć w 2030 roku

Z kolei Jurand Drop, podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów ocenił, że firmy z sektora MMŚP są kluczowym elementem gospodarki.

Jeśli chodzi o ich innowacyjność, to niestety Polska jest pod koniec stawki krajów UE. A jak zaznaczył trwa rewolucja -„cyfrowa” i „zielona”.

Administracja państwowa jest źródłem funduszy publicznych dla MMŚP, ale trzeba zadbać również o dostęp firm z tego sektora do finansowania z funduszy prywatnych – stwierdził.

Jak zauważył – wszelkie propozycje dotyczące modyfikacji obciążeń fiskalnych firm czy sektora finansowego muszą uwzględniać fakt, że za utrzymanie stabilności finansów publicznych odpowiada minister finansów.

Jurand Drop zapowiedział wspieranie rozwoju rynku kapitałowego, w tym umacnianie pozycji Giełdy i ułatwienie procesu wejścia na parkiety GPW spółek średniej wielkości.

Agnieszka Majewska, powołana kilka dni temu na Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców zapewniła, że przez 6 lat swojej kadencji będzie promowała inteligentne, dostosowane do potrzeb MŚP rozwiązania finansowe.


Bartłomiej Balcerzyk, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, również podkreślał znaczenie innowacji i transformacji w firmach MŚP. Dzięki przystąpieniu do UE nasze firmy uzyskały dostęp do jednolitego rynku i obecnie Polska ma wyraźną nadwyżkę handlową. Sektor bankowy też odnotował w tym czasie dynamiczny rozwój.

Z Unii Europejskiej wpłynęło przez te lata do naszej gospodarki 160 mld euro netto. Obecnie nowe środki z KPO i z polityki spójności dla Polski są już odmrożone.

Bartłomiej Balcerzyk zwrócił uwagę, że firmy MMŚP w krajach unijnych zatrudniają 100 mln osób. Ważne jest zmniejszenie obciążeń regulacyjnych dla tej grupy firm.


Źródło: BANK.pl


pobierz plik Agenda Forum MMSP 2024
Pobierz plik Prezentacja INDICATOR
Pobierz plik Prezentacja BIK SA
Pobierz plik Prezentacja KPK - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja PKO BP - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja BGK - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja Bank Pekao SA - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja ARP - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja TISE - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja CVI - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja Radix - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja PARP - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja EEN - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja NCBR KPK - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja Koalicja na Rzecz Innowacji (1) - Warsztaty
Pobierz plik Prezentacja Koalicja na Rzecz Innowacji (2) - Warsztaty