• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Portfel Studenta 2023
14.09.2023

Portfel Studenta 2023: studenci wydają z konieczności, oszczędzają z rozsądku

Studenckie wydatki rosną - choć w różnym tempie - nieprzerwanie od 8 lat, a największym obciążeniem pozostaje koszt wynajmu mieszkania. Jednak mimo rosnących cen, studenci wykazują optymizm w ocenie swojej sytuacji materialnej, próbując budować poduszkę finansową. Wskazują też, że wiedza ekonomiczna przynosi wiele korzyści i przekłada się na większe poczucie bezpieczeństwa finansowego – wynika z najnowszej edycji raportu „Portfel Studenta” opublikowanego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego 2023/2024.


 
3867,06 zł – jak wynika z symulacji WIB tyle miesięcznie wydaje polski student, aby móc się utrzymać. Przez zawirowania w gospodarce wzrastają czesne, mocno w górę szybują też ceny żywności i najmu studenckiego. Zauważalny w raporcie trend wzrostu wydatków utrzymuje się już od 8 lat, a dach nad głową wciąż pozostaje najwyższym kosztem w portfelu polskiego studenta, bo za pokój lub mieszkanie trzeba zapłacić średnio 1350 zł miesięcznie. Na kolejnych miejscach znalazły się takie wskazania jak: żywność (601,25 zł) oraz czesne (600 zł).
 

 
Z danych raportu WIB i ZBP wynika, że ciągu pięciu ostatnich lat uśrednione wydatki studenta wzrosły o ponad 100% - w 2018 roku wyniosły one bowiem 1904,49 zł. Mimo tego, że do kieszeni trzeba sięgać coraz głębiej, studenci w ocenie swojej sytuacji materialnej dostrzegają raczej pozytywne tendencje. Respondenci badania przeprowadzonego na zlecenie WIB wskazali, że na przestrzeni ostatniego roku ich sytuacja znacząco się poprawiła – 9 proc. (wzrost o 2 pp. r/r) lub nieco się poprawiła – 27 proc. (wzrost o 3 pp. r/r). Mniej o 6 pp. r/r było natomiast tych, którzy byli bardziej sceptyczni w ocenie swojej sytuacji finansowej i twierdzili, że sytuacja się nieco pogorszyła – 21 proc. Na tle swoich rówieśników studenci twierdzą, że wypadają bardzo dobrze – 8 proc. (wzrost o 1 pp. r/r) lub raczej dobrze – 27 proc. (wzrost o 2 pp. r/r). Tym samym aż o 4 pp. r/r spadł odsetek osób, które swoją sytuację finansową oceniają jako raczej słabą – 22 proc. Jednocześnie wzrosła także liczba osób, które w porównaniu z rówieśnikami wypadają w swoich oczach bardzo słabo – 5 proc. (wzrost o 1 pp. r/r).
 

 
W liczbach tegorocznego raportu „Portfel Studenta” widać również wzmożone próby budowania poduszki finansowej jako odpowiedzi na chude lata w obliczu niepewności na rynkach. Studenci oszczędzają więcej z rozsądku, a niemal ¼ z nich udaje się odłożyć powyżej 500 zł miesięcznie (wzrost o 4 pp. r/r). Prawie co 5. student ma też na swoim koncie zgromadzone środki powyżej 10 000 zł (wzrost o 4 pp. r/r). Jednocześnie, wskazują oni na ograniczone możliwości łączenia obowiązków akademickich ze sferą zawodową. Perspektywy rynku pracy i warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenia polscy studenci oceniają raczej źle – 31 proc. lub bardzo źle – 12 proc. W tym temacie aż 29 proc. nie ma sprecyzowanej opinii.
 
Studenci dostrzegają także, że wiedza ekonomiczna stanowi podstawę świadomego poruszania się i rozumienia mechanizmów gospodarki (49 proc.) i w konsekwencji przyczynia się do poprawy sytuacji materialno-bytowej. Młodzi ludzie wierzą, że zaawansowana wiedza ekonomiczna daje przede wszystkim większe poczucie bezpieczeństwa finansowego (49 proc.), korzystanie z ulg podatkowych i unikanie różnych obciążeń finansowych (28 proc.), a także lepsze efekty w oszczędzaniu i inwestowaniu (20 proc.).
 
Więcej analiz i informacji o rynku najmu studenckiego w Polsce w tegorocznym raporcie „Studenci na rynku nieruchomości. Raport 2023”, opracowanym przez Centrum AMRON. Raport jest dostępny na stronie internetowej www.amron.pl.

Pełna wersja raportu „Portfel Studenta 2023” jest dostępna na stronach internetowych Warszawskiego Instytutu Bankowości i Związku Banków Polskich.
 
KONTAKT DLA MEDIÓW: 

Warszawski Instytut Bankowości 
Patryk Gąsior
[email protected], tel. 530 510 879 
 
Katarzyna Gaudyn 
[email protected], tel. 513 740 857 
 
Raport „Portfel Studenta 2023” to ósma edycja opracowania przygotowanego corocznie przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich. Raport wydawany jest cyklicznie w związku z rozpoczynającym się nowym rokiem akademickim i jest elementem działań informacyjno-edukacyjnych Projektu „Aktywny Student”, realizowanego w ramach programu sektorowego „Bankowcy dla Edukacji”, a w tym roku także dodatkowo w ramach zadania zleconego Ministerstwa Edukacji i Nauki.  Materiały edukacyjne WIB – raporty, poradniki, filmy - dostępne są na www.wib.org.pl oraz www.bde.wib.org.pl 


Najem wśród studentów w czasach trudnych warunków gospodarczych
 
W ostatnim roku studenci musieli mierzyć się m.in. ze skutkami wojny na Ukrainie, napływem uchodźców i coraz wyższymi kosztami najmu. Ponadto na rynek duży wpływ miały rosnące stopy procentowe. Zainteresowanie najmem utrzymuje się na podobnym poziomie co w roku poprzednim, jednak u większości studentów, którzy w roku akademickim 2022/2023 wynajmowało tę samą nieruchomość, wzrosły miesięczne koszty najmu – najczęściej o 5-10%.

Centrum AMRON, we współpracy z zespołem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”, opublikowało raport „Studenci na rynku nieruchomości 2023”.
 

W raporcie „Studenci na rynku nieruchomości 2023” przedstawiono analizę ponad 2,2 tys. ankiet wypełnionych przez studentów uczelni z 39 polskich miast. Badanie ma na celu regularną, pogłębioną analizę prawidłowości na rynku najmu studenckiego.

Centrum AMRON od 14 lat publikuje kwartalny Raport AMRON-SARFiN poświęcony analizie zmian cen transakcyjnych na rynku mieszkaniowym, od 8 lat monitorujemy rynek najmu mieszkań, a od 2018 r., jako jedyny ośrodek analityczny w Polsce, szczegółowo analizujemy dane dot. najmu studenckiego, który w Polsce stanowi istotną część całego rynku mieszkań na wynajem. W tym roku publikujemy już piątą edycję corocznego Raportu Studenci na rynku nieruchomości i jestem przekonany, że podobnie jak w poprzednich latach będzie nie tylko ciekawą lekturą, lecz posłuży również jako niezbędny poradnik przydatny przy negocjowaniu umów najmu na rok akademicki 2023/2024. – zauważa dr Jacek Furga, prezes Centrum Procesów Bankowych i Informacji Sp. z o.o., szef Centrum AMRON.

Wśród ankietowanych studentów wynajmujących nieruchomość prywatną zaledwie 13% mieszkało samodzielnie. Ok. 38% dzieli mieszkanie z jednym lokatorem, zaś połowa ankietowanych dzieli nieruchomość z dwiema lub więcej osobami.

Analiza miesięcznych kosztów najmu wykazała, że w przypadku prawie 30% studentów stacjonarnych i 24% niestacjonarnych ich opłaty za zakwaterowanie mieściły się w przedziale od 750 do 1000 zł (dla porównania, przeciętny miesięczny koszt w akademiku uczelnianym to 450 zł za pokój współdzielony i 610 zł za pokój jednoosobowy). Można zauważyć dysproporcje w ponoszonych kosztach w zależności od trybu studiów. Studenci stacjonarni częściej decydowali się na tańszą nieruchomość. Na zakwaterowanie w przedziale cenowym do 500 zł zdecydowało się ok. 18% pytanych studentów dziennych, a wśród zaocznych tylko 9%. Natomiast na ponoszenie kosztów powyżej 1500 zł zdecydowało się aż 32% studentów zaocznych, a tylko 9% studentów dziennych.

W roku akademickim 2022/23 studenci doświadczali wzrostu cen najmowanych nieruchomości. Ponad 35% studentów odpowiedziało, że w ciągu ostatniego roku ich koszty najmu wzrosły od 5 do 10%. W przypadku 27% respondentów wzrost wyniósł od 10% do 15%. Z kolei 16% badanych zaznaczyło, że koszty najmu wzrosły powyżej 15%.

Więcej informacji w Raporcie i informacji prasowej.

Pełny Raport jest dostępny na stronie internetowej www.amron.pl w zakładce Studenci na rynku nieruchomości.

Pobierz plik Raport Portfel Studenta 2023
Pobierz plik Portfel Studenta 2023 - Informacja prasowa
Pobierz plik Portfel Studenta 2023 - Prezentacja
Pobierz plik Studenci na rynku nieruchomości 2023 - Informacja prasowa
Pobierz plik Studenci na rynku nieruchomości 2023 - prezentacja