• Aktualności
  • Wydarzenia
  • Raport BANKI 2022
Wydarzenia
24.04.2023

Raport BANKI 2022

Prezentowane opracowanie jest kolejnym, trzydziestym już, dorocznym raportem środowiska bankowego, oceniającym kondycję sektora bankowego w minionym roku, warunki ekonomiczne jego działania oraz szanse i wyzwania na najbliższą przyszłość.

Raport tradycyjnie prezentuje wyniki sektora bankowego w minionym roku, uwarunkowania regulacyjne oraz ekonomiczne, w jakich przyszło działać bankom oraz perspektywy jego rozwoju na kolejny rok. Największa część raportu jest jednak tradycyjnie poświęcona wynikom ostatniego roku. Na wstępie trzeba też zaznaczyć, że analiza sytuacji sektora bankowego była prowadzona na podstawie wstępnych danych, dostępnych w lutym 2023 r. To zastrzeżenie jest o tyle istotne, że w ostatnich latach wiele dużych banków dokonywało po zakończeniu roku bilansowego istotnych korekt, w zdecydowanej większości podnosząc poziom tworzonych rezerw i to wpływało finalnie na wynik sektora bankowego. Jednak te decyzje były niekiedy podejmowane aż do połowy roku i dotyczyły niemal wyłącznie tej pozycji, a nie odniosły się w znaczącym stopniu do innych pozycji bilansowych czy wynikowych.

Zapraszamy do lektury

Pobierz plik Raport BANKI 2022