• Aktualności
  • Wydarzenia
  • ZBP publikuje Standard PolishCloud 2.0
Wydarzenia
02.02.2022

Związek Banków Polskich publikuje Standard PolishCloud 2.0

Standard PolishCloud 2.0 to odpowiedź na dynamiczne rozpowszechnianie usług chmurowych w sektorze bankowym oraz liczne publikacje UKNF dotyczące przetwarzania danych w chmurze. Dokument opracowała grupa robocza ds. standardu wdrożenia rozwiązań chmurowych działająca pod egidą Związku Banków Polskich.

Publikowany Standard to najbardziej aktualny, a przy tym kompleksowy, dokument w zakresie zastosowania technologii chmury obliczeniowej w sektorze finansowym. Dotychczasowe doświadczenia płynące z wdrożeń chmurowych spowodowały, że ZBP, Rada Bankowości Elektronicznej i Forum Technologii Bankowych, przy aktywnym udziale dostawców usług chmurowych i firm doradczych, postanowiły opracować nową wersję Standardu, stanowiącą zbiór praktyk i rozwiązań umożliwiających bankom sprawne przejście przez proces migracji do chmury, zarówno z perspektywy organizacji jak i poszczególnych procesów biznesowych. 

Standard PolishCloud 2.0 uzupełnia pierwsze wydanie i na bazie ponadrocznych doświadczeń w sposób bardziej precyzyjny i szczegółowy prezentuje, jakie zadania, procedury, procesy i analizy Bank oraz Dostawca usługi chmurowej powinny przeprowadzić i udokumentować pod kątem przygotowania Banku do wdrożenia usług chmury obliczeniowej. Prace nad aktualizacją toczyły się w trzech strumieniach roboczych obejmujących: aspekty prawne, szacowanie ryzyka, wymagania bezpieczeństwa. Standard zawiera także przykłady dokumentów niezbędnych przy wdrożeniach usług chmurowych.

– Jest to istotny krok w kierunku transformacji cyfrowej banków. Standard wyznacza nowe, świeże podejście dla sektora bankowego w zakresie wdrażania technologii chmurowych. Ten zaktualizowany, kompleksowy przewodnik po poszczególnych etapach procesów wdrożeniowych cloud computingu w bankach, wskazuje ścieżkę migracji do chmury przy zachowaniu najwyższych standardów w zakresie bezpieczeństwa danych bankowych, a w rezultacie bezpieczeństwa klientów banków– mówi Włodzimierz Kiciński, wiceprezes Związku Banków Polskich.

Dotychczas Związek Banków Polskich opublikował trzy raporty stanowiące efekt prac grup roboczych działających przy Forum Technologii Bankowych ZBP: Paperless bank & remote work, Cyfryzacja procesu hipotecznego i Cyfryzacja bankowości korporacyjnej. Raporty podejmują kluczową tematykę z perspektywy transformacji cyfrowej polskiego sektora bankowego. 

Raport Paperless Bank & Remote Work podkreśla rolę cyfryzacji obiegu dokumentów w bankach i eliminowania dokumentów w formie papierowej, optymalizacji i automatyzacji procesów realizowanych w bankach, a także upowszechniania pracy zdalnej. 

Raport Cyfryzacja procesu kredytu hipotecznego wskazuje sposoby wzmocnienia wykorzystania kanałów cyfrowych w działalności banków zorientowanej na oferowanie kredytów hipotecznych.

W raporcie Cyfryzacja bankowości korporacyjnej przedstawiono natomiast działania umożliwiające ograniczenie zastosowania dokumentów w postaci papierowej w obszarze bankowości korporacyjnej oraz usprawnienie procesów ich obiegu.

Związek Banków Polskich, Rada Bankowości Elektronicznej i Forum Technologii Bankowych zachęcają do lektury raportów.

Raporty są dostępne na stronie www.zbp.pl
https://www.zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Raport-Paperless-bank-remote-work
https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Raport-cyfryzacja-procesu-kredytu-hipotecznego
https://www.zbp.pl/aktualnosci/wydarzenia/Raport-Cyfryzacja-Bankowosci-Korporacyjnej


KONTAKT DLA MEDIÓW:
dr Przemysław Barbrich
[email protected]
660 763 831 

Pobierz plik Prezentacja PolishCloud 2.0
Pobierz plik Prezentacja Raporty cyfryzacyjne
Pobierz plik Standard wdrożenia usługi chmury obliczeniowej publicznej lub hybrydowej